info@panadisplay.com
Sors tal-FTDI FT_App_Clocks.c

Sors tal-FTDI FT_App_Clocks.c

May 08, 2019

#inkludi "FT_Platform.h"

#ifdef MSVC_PLATFORM

#inkludi

#inkludi

#inkludi

#inkludi

#inkludi

#endif


#definixxi SAMAPP_DELAY_BTW_APIS (1000)

#definixxi SAMAPP_ENABLE_DELAY () Ft_Gpu_Hal_Sleep (SAMAPP_DELAY_BTW_APIS)

#definixxi SAMAPP_ENABLE_DELAY_VALUE (x) Ft_Gpu_Hal_Sleep (x)

#define F16 (i) ((ft_int32_t) (i) * 65536))

#defin WRITE2CMD (a) Ft_Gpu_Hal_WrCmdBuf (phost, a, sizeof (a))


/ * Varjabbli globali għar-riżoluzzjoni tal-wiri biex jappoġġjaw diversi panewijiet tal-wiri * /

/ * In-nuqqas huwa WQVGA - 480x272 * /

ft_int16_t FT_DispWidth = 480;

ft_int16_t FT_DispHeight = 272;

ft_int16_t FT_DispHCycle = 548;

ft_int16_t FT_DispHOffset = 43;

ft_int16_t FT_DispHSync0 = 0;

ft_int16_t FT_DispHSync1 = 41;

ft_int16_t FT_DispVCycle = 292;

ft_int16_t FT_DispVOffset = 12;

ft_int16_t FT_DispVSync0 = 0;

ft_int16_t FT_DispVSync1 = 10;

ft_uint8_t FT_DispPCLK = 5;

ft_char8_t FT_DispSwizzle = 0;

ft_char8_t FT_DispPCLKPol = 1;


/ * Global użati għall-ottimizzazzjoni tal-bafer * /

Ft_Gpu_Hal_Context_t host, * phost;


ft_uint32_t Ft_CmdBuffer_Index;

ft_uint32_t Ft_DlBuffer_Index;


#ifdef BUFFER_OPTIMIZATION

ft_uint8_t Ft_DlBuffer [FT_DL_SIZE];

ft_uint8_t Ft_CmdBuffer [FT_CMD_FIFO_SIZE];

#endif


ft_void_t Ft_App_WrCoCmd_Buffer (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t cmd)

{

#ifdef BUFFER_OPTIMIZATION

/ * Ikkopja l-istruzzjoni tal-kmand f'bafer * /

ft_uint32_t * pBuffcmd;

pBuffcmd = (ft_uint32_t *) & Ft_CmdBuffer [Ft_CmdBuffer_Index];

* pBuffcmd = cmd;

#endif

#ifdef ARDUINO_PLATFORM

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (phost, cmd);

#endif


/ * Żid l-indiċi tal-kmand * /

Ft_CmdBuffer_Index + = FT_CMD_SIZE;

}


ft_void_t Ft_App_WrDlCmd_Buffer (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, ft_uint32_t cmd)

{

#ifdef BUFFER_OPTIMIZATION

/ * Ikkopja l-istruzzjoni tal-kmand f'bafer * /

ft_uint32_t * pBuffcmd;

pBuffcmd = (ft_uint32_t *) & Ft_DlBuffer [Ft_DlBuffer_Index];

* pBuffcmd = cmd;

#endif


#ifdef ARDUINO_PLATFORM

Ft_Gpu_Hal_Wr32 (phost, (RAM_DL + Ft_DlBuffer_Index), cmd);

#endif

/ * Żid l-indiċi tal-kmand * /

Ft_DlBuffer_Index + = FT_CMD_SIZE;

}


ft_void_t Ft_App_WrCoStr_Buffer (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost, const ft_char8_t * s)

{

#ifdef BUFFER_OPTIMIZATION

ft_uint16_t tul = 0;

length = strlen (s) + 1; // l-aħħar għat-terminazzjoni nulla

strcpy (& Ft_CmdBuffer [Ft_CmdBuffer_Index], s);


/ * inkrementa t-tul u allinjaha b'4 bytes * /

Ft_CmdBuffer_Index + = ((tul + 3) & ~ 3);

#endif

}


ft_void_t Ft_App_Flush_DL_Buffer (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost)

{

#ifdef BUFFER_OPTIMIZATION

jekk (Ft_DlBuffer_Index> 0)

Ft_Gpu_Hal_WrMem (phost, RAM_DL, Ft_DlBuffer, Ft_DlBuffer_Index);

#endif

Ft_DlBuffer_Index = 0;

}


ft_void_t Ft_App_Flush_Co_Buffer (Ft_Gpu_Hal_Context_t * phost)

{

#ifdef BUFFER_OPTIMIZATION

jekk (Ft_CmdBuffer_Index> 0)

Ft_Gpu_Hal_WrCmdBuf (phost, Ft_CmdBuffer, Ft_CmdBuffer_Index);

#endif

Ft_CmdBuffer_Index = 0;

}


/ * API biex tagħti effett fadeout billi tbiddel il-wiri tal-PWM minn 100 għal 0 * /

ft_void_t SAMAPP_fadeout ()

{

ft_int32_t i;

għal (i = 100; i> = 0; i - = 3)

{

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_PWM_DUTY, i);


Ft_Gpu_Hal_Sleep (2); // irqad għal 2 ms

}

}


/ * API biex twettaq effett fadein tal-wiri billi tbiddel il-PWM tad-displej minn 0 sa 100 u finalment 128 * /

ft_void_t SAMAPP_fadein ()

{

ft_int32_t i;

għal (i = 0; i <= 100;="" i="" +="">

{

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_PWM_DUTY, i);

Ft_Gpu_Hal_Sleep (2); // irqad għal 2 ms

}

/ * Fl-aħħar għamel il-PWM 100% * /

i = 128;

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_PWM_DUTY, i);

}


/ * API biex tivverifika l-istatus ta 'DLSWAP preċedenti u twettaq DLSWAP ta' DL ġdid * /

/ * Iċċekkja l-istatus ta 'DLSWAP preċedenti u jekk għadu mhux lest stenna ftit ms u erġa' ċċekkja * /

ft_void_t SAMAPP_GPU_DLSwap (ft_uint8_t DL_Swap_Type)

{

ft_uint8_t Swap_Type = DLSWAP_FRAME, Swap_Done = DLSWAP_FRAME;


jekk (DL_Swap_Type == DLSWAP_LINE)

{

Swap_Type = DLSWAP_LINE;

}


/ * Agħmel swap DL ġdid * /

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_DLSWAP, Swap_Type);


/ * Stenna sakemm issir l-iskambju * /

Waqt (Swap_Done)

{

Swap_Done = Ft_Gpu_Hal_Rd8 (phost, REG_DLSWAP);


jekk (DLSWAP_DONE! = Swap_Done)

{

Ft_Gpu_Hal_Sleep (10); // stenna għal 10ms

}

}

}


ft_void_t Ft_BootupConfig ()

{


/ * Agħmel ċiklu tal-enerġija għal ġenb aktar sikur * /

Ft_Gpu_Hal_Powercycle (phost, FT_TRUE);

Ft_Gpu_Hal_Rd16 (phost, RAM_G);

/ * Issettja l-clk għal arloġġ estern * /

Ft_Gpu_HostCommand (phost, FT_GPU_EXTERNAL_OSC);

Ft_Gpu_Hal_Sleep (10);


/ * Ibdel il-ħruġ tal-PLL għal 48MHz * /

Ft_Gpu_HostCommand (phost, FT_GPU_PLL_48M);

Ft_Gpu_Hal_Sleep (10);


/ * Agħmel issettjar mill-ġdid tal-qalba għal ġenb aktar sikur * /

Ft_Gpu_HostCommand (phost, FT_GPU_CORE_RESET);


/ * Aċċessa l-indirizz 0 biex tqajjem l-FT800 * /

Ft_Gpu_HostCommand (phost, FT_GPU_ACTIVE_M);


Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_GPIO_DIR, 0x80 | Ft_Gpu_Hal_Rd8 (phost, REG_GPIO_DIR));

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_GPIO, 0x080 | Ft_Gpu_Hal_Rd8 (phost, REG_GPIO));

{

ft_uint8_t chipid;

// Aqra l-ID tar-Reġistru biex tivverifika jekk l-FT800 huwiex lest.

chipid = Ft_Gpu_Hal_Rd8 (phost, REG_ID);

waqt (ċippid! = 0x7C)

chipid = Ft_Gpu_Hal_Rd8 (phost, REG_ID);

#ifdef MSVC_PLATFORM

printf ("VC1 reġistru ID wara li tqajjem% x", ċippid);

#endif

}

/ * Konfigurazzjoni ta 'LCD display * /

#ifdef SAMAPP_DISPLAY_QVGA

/ * Valuri speċifiċi għall-LCD display LCD * /

FT_DispWidth = 320;

FT_DispHeight = 240;

FT_DispHCycle = 408;

FT_DispHOffset = 70;

FT_DispHSync0 = 0;

FT_DispHSync1 = 10;

FT_DispVCycle = 263;

FT_DispVOffset = 13;

FT_DispVSync0 = 0;

FT_DispVSync1 = 2;

FT_DispPCLK = 8;

FT_DispSwizzle = 2;

FT_DispPCLKPol = 0;

#endif


Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_HCYCLE, FT_DispHCycle);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_HOFFSET, FT_DispHOffset);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_HSYNC0, FT_DispHSync0);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_HSYNC1, FT_DispHSync1);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_VCYCLE, FT_DispVCycle);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_VOFFSET, FT_DispVOffset);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_VSYNC0, FT_DispVSync0);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_VSYNC1, FT_DispVSync1);

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_SWIZZLE, FT_DispSwizzle);

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_PCLK_POL, FT_DispPCLKPol);

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_PCLK, FT_DispPCLK); // wara li din il-wiri tidher fuq l-LCD

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_HSIZE, FT_DispWidth);

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_VSIZE, FT_DispHeight);/ * Konfigurazzjoni tal-mess - ikkonfigura l-valur tar-reżistenza għal 1200 - dan il-valur huwa speċifiku għar-rekwiżiti tal-klijent u derivat mill-esperiment

Ft_Gpu_Hal_Wr16 (phost, REG_TOUCH_RZTHRESH, 1200);

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_GPIO_DIR, 0xff);

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_GPIO, 0x0ff);

}


#definixxi SAMAPP_ENABLE_APIS_SET0

#ifdef SAMAPP_ENABLE_APIS_SET0


/ * Implimentazzjoni ottimizzata tad-dnub u t-tabella cos - il-preċiżjoni hija 16 bit * /

FT_PROGMEM ft_prog_uint16_t sintab [] = {

0, 402, 804, 1206, 1607, 2009, 2410, 2811, 3211, 3611, 4011, 4409, 4807, 5205, 5601, 5997, 6392,

6786, 7179, 7571, 7961, 8351, 8739, 9126, 9511, 9895, 10278, 10659, 11038, 11416, 11792, 12166, 12539,

12909, 13278, 13645, 14009, 14372, 14732, 15090, 15446, 15799, 16150, 16499, 16845, 17189, 17530, 17868,

18204, 18537, 18867, 19194, 19519, 19840, 20159, 20474, 20787, 21096, 21402, 21705, 22004, 22301, 22594,

22883, 23169, 23452, 23731, 24006, 24278, 24546, 24811, 25072, 25329, 25582, 25831, 26077, 26318, 26556, 26789,

27019, 27244, 27466, 27683, 27896, 28105, 28309, 28510, 28706, 28897, 29085, 29268, 29446, 29621, 29790, 29955,

30116, 30272, 30424, 30571, 30713, 30851, 30984, 31113, 31236, 31356, 31470, 31580, 31684, 31785, 31880, 31970,

32056, 32137, 32213, 32284, 32350, 32412, 32468, 32520, 32567, 32609, 32646, 32678, 32705, 32727, 32744, 32757,

32764, 32767, 32764};


ft_int16_t qsin (ft_uint16_t a)

{

ft_uint8_t f;

ft_int16_t s0, s1;


jekk (a & 32768)

return -qsin (a & 32767);

jekk (a & 16384)

a = 32768 - a;

f = a & 127;

s0 = ft_pgm_read_word (sintab + (a >> 7));

s1 = ft_pgm_read_word (sintab + (a >> 7) + 1);

ritorn (s0 + ((ft_int32_t) f * (s1 - s0) >> 7));

}

/ * minħabba li funzjoni * /

ft_int16_t qcos (ft_uint16_t a)

{

ritorn (qsin (a + 16384));

}

#endif


/ ************************************************* **************************** /

/ * Eżempju kodiċi biex turi ftit punti f'diversi kumpensi b'kuluri varji * /
/ * Ibbutja għal FT800 segwit minn każijiet ta 'kampjun primittiv tal-grafika * /

/ * Boot up up inizjali - agħmel kulur aħdar fl-art ta 'wara *

const ft_uint8_t FT_DLCODE_BOOTUP [12] =

{

255,255,255,2, // istruzzjoni GPU CLEAR_COLOR_RGB

7,0,0,38, // Istruzzjoni għall-GPU CLEAR

0,0,0,0, // istruzzjoni tal-GPU DISPLAY

};

ft_uint8_t statiku home_star_icon [] = {0x78,0x9C, 0xE5,0x94,0xBF, 0x4E, 0xC2,0x40,0x1C, 0xC7,0x7F, 0x2D, 0x04,0x8B, 0x20,0x45,0x76,0x14,0x67,0xxF , 0x64,0x75,0xD2,0xD5,0x09,0x27,0x17,0x13,0xE1,0x0D, 0xE4,0x0D, 0x78,0x04,0x98,0x5D, 0x30,0x26,0x0E, 0x4A, 0xA2,0x3E, 0x82,0x0E, 0x82 , 0x82,0xC1,0x38,0x62,0x51,0x0C, 0x0A, 0x42,0x7F, 0xDE, 0xB5,0x77,0xB4,0x77,0x17,0x28,0x21,0x26,0x46,0xFD, 0x26,0xCD, 0xE5,0xD3,0x7C , 0xFB, 0xBB, 0xFB, 0xFD, 0xB9,0x02,0xCC, 0xA4,0xE8,0x99,0x80,0x61,0xC4,0x8A, 0x9F, 0xCB, 0x6F, 0x31,0x3B, 0xE3,0x61,0x7A, 0x98F , 0x37,0xF6,0xFC, 0xC8,0xDD, 0x45,0x00,0xDD, 0xBA, 0xC4,0x77,0xE6,0xEE, 0x40,0xEC, 0x0E, 0xE6,0x91,0xF1,0xD2,0x00,0x42,0x34,0x5E, 0xCE , 0xE5,0x08,0x16,0xA0,0x84,0x68,0x67,0xB4,0x86,0xC3,0xD5,0x26,0x2C, 0x20,0x51,0x17,0xA2,0xB8,0x03,0xB0,0xFE, 0x49,0xDD, 0x54,0x15 , 0xD8,0xEE, 0x73,0x37,0x95,0x9D, 0xD4,0x1A, 0xB7,0xA5,0x26,0xC4,0x91,0xA9,0x0B, 0x0,0,0xEE, 0x72,0xB7,0xFB, 0xC5,0x16,0x80,0xE9,0x , 0x07,0x8D, 0x3F, 0x15,0x5F, 0x1C, 0x0B, 0xFC, 0x0A, 0x90,0xF0,0xF3,0x09,0xA9,0x90,0xC4,0xC6,0x37,0xB0,0x93,0x BF, 0xE1,0x71,0xDB, 0xA9,0xD7,0x41,0xAD, 0x46,0xEA, 0x19,0xA9,0xD5,0xCE, 0x93,0xB3,0x35,0x73,0x0A, 0x69,0x59,0x91,0xC3,0x0F, 0x22, 0x1B, 0x1D, 0x91,0x13,0x3D, 0x91,0x73,0x43,0xF1,0x6C, 0x55,0xDA, 0x3A, 0x4F, 0xBA, 0x25,0xCE, 0x4F, 0x0,0,0xF1,0xC5,0xCF, 0x71,0xDA, 0xD7,0xB9,0xB2,0x48,0xB4,0x89,0x38,0x20,0x4B, 0x2A, 0x95,0x0C, 0xD5,0xEF, 0x5B, 0xAD, 0x96,0x45,0x8A, 0x41,0x96,0x7A, 0x1F, 0x60,0x0D 0x7D, 0x22,0x75,0x82,0x2B, 0x0F, 0xFB, 0xCE, 0x51,0x3D, 0x2E, 0x3A, 0x21,0xF3,0x1C, 0xD9,0x38,0x86,0x2C, 0xC6,0x05,0xB6,0x7B, 0xD9,0 0x0F, 0x97,0x1B, 0x72,0x6F, 0x1C, 0xEB, 0xAE, 0xFF, 0xDA, 0x97,0x0D, 0xBA, 0x43,0x32,0xCA, 0x66,0x34,0x3D, 0x54,0xCB, 0x24,0x9B, 0x 0x70,0x3E, 0x42,0xBB, 0xA0,0x95,0x11,0x37,0x46,0xE1,0x4F, 0x49,0xC5,0x1B, 0xFC, 0x3C, 0x3A, 0x3E, 0xD1,0x65,0x0E, 0x6F, 0x58,0xF8 0x5B, 0xDB, 0x55,0xB6,0x41,0x34,0xCB, 0xBE, 0xDB, 0x87,0x5F, 0xA9,0xD1,0x85,0x6B, 0xB3,0x17,0x9C, 0x61,0x0C, 0x9B, 0xA2,0x5x10, 0xED, 0x2A, 0x9B, 0xA2,0x5D, 0x61,0x10,0xED, 0x2A, 0x9B, 0xA2,0x5D, 0x61,0x10,0xED, 0x2A, 0x9B, 0xED, 0xC9,0xFC, 0xDF, 0x14,0x54,0x8x 0x 7A, 0x06,0xF5,0x23,0xA0,0x9F, 0x41,0xF3,0x10,0x30,0x4F, 0x41,0xF3,0x18,0x30,0xCF, 0xCA, 0xFC, 0xFF, 0x35,0xC9,0x79,0xC9,0x89,0xFA, 0x33,0xD7,0x1D, 0xF6,0x5E, 0x84,0x5C, 0x56,0x6E, 0xA7,0xDA, 0x1E, 0xF9,0xFA, 0xAB, 0xF5,0x97,0xFF, 0x2F, 0xED, 0x89,0x7E, 0x29,0x9E, 0x9F, 0x74,0x1E, 0x69,0xDA, 0xA4,0x9F, 0x81,0x94,0xEF, 0x4F, 0xF6,0xF9,0x0B, 0xF4,0x65,0x51,0x08};


ft_void_t home_setup ()

{

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (phost, CMD_INFLATE);

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (phost, 250 * 1024L);

Ft_Gpu_Hal_WrCmdBuf (phost, home_star_icon, sizeof (home_star_icon));

Ft_Gpu_CoCmd_Dlstart (phost); // bidu

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, CLEAR (1,1,1));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_RGB (255, 255, 255));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_HANDLE (13)); // manku għall-istilel ta 'l-isfond

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_SOURCE (250 * 1024L)); // Indirizz tal-bidu fi grammi

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_LAYOUT (L4, 16, 32)); format

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_SIZE (L-eqreb, irrepeti, irrepeti, 512, 512));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_HANDLE (14)); // manku għall-istilel ta 'l-isfond

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_SOURCE (250 * 1024L)); // Indirizz tal-bidu fi grammi

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_LAYOUT (L4, 16, 32)); format

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_SIZE (L-eqreb, il-fruntiera, il-fruntiera, 32, 32));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, DISPLAY ());

Ft_Gpu_CoCmd_Swap (phost);

Ft_App_Flush_Co_Buffer (phost);

Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty (phost);

}

ft_uint8_t statiku sk = 0;

ft_uint8_t Read_Keys ()

{

ft_uint8_t statiku Read_tag = 0, temp_tag = 0, ret_tag = 0;

Read_tag = Ft_Gpu_Hal_Rd8 (phost, REG_TOUCH_TAG);

ret_tag = NULL;

jekk (Read_tag! = NULL) // Ħalli jekk iċ-Ċavetta tinħeles

{

jekk (temp_tag! = Read_tag)

{

temp_tag = Read_tag;

sk = Read_tag; // Itella 't-tikketta Aqra għal varjabbli temp

}

}

inkella

{

jekk (temp_tag! = 0)

{

ret_tag = temp_tag;

}

sk = 0;

}

return ret_tag;

}

char * info [] = {"FT800 Clocks Application",


"APP biex turi Arloġġi interattivi,",

"bl-użu ta 'Clocks, Track,",

"& Kontroll RTC."

};

null Ft_Play_Sound (ft_uint8_t ħoss, ft_uint8_t vol, ft_uint8_t midi)

{

ft_uint16_t val = (midi < 8)=""> ħoss;

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_SOUND, val);

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_PLAY, 1);

}

ft_void_t Info ()

{

ft_uint16_t dloffset = 0, z;

Ft_CmdBuffer_Index = 0;

Ft_Gpu_CoCmd_Dlstart (phost);

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, CLEAR (1,1,1));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_RGB (255,255,255));

Ft_Gpu_CoCmd_Text (phost, FT_DispWidth / 2, FT_DispHeight / 2,26, OPT_CENTERX | OPT_CENTERY, "Jekk jogħġbok taptap fuq dot");

Ft_Gpu_CoCmd_Calibrate (phost, 0);

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, DISPLAY ());

Ft_Gpu_CoCmd_Swap (phost);

Ft_App_Flush_Co_Buffer (phost);

Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty (phost);

Ft_Gpu_CoCmd_Logo (phost);

Ft_App_Flush_Co_Buffer (phost);

Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty (phost);

waqt (0! = Ft_Gpu_Hal_Rd16 (phost, REG_CMD_READ));

dloffset = Ft_Gpu_Hal_Rd16 (phost, REG_CMD_DL);

dloffset - = 4;

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (phost, CMD_MEMCPY);

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (phost, 100000L);

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (phost, RAM_DL);

Ft_Gpu_Hal_WrCmd32 (phost, dloffset);

tagħmel

{

Ft_Gpu_CoCmd_Dlstart (phost);

Ft_Gpu_CoCmd_Append (phost, 100000L, dloffset);

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_TRANSFORM_A (256));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_TRANSFORM_A (256));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_TRANSFORM_B (0));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_TRANSFORM_C (0));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_TRANSFORM_D (0));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_TRANSFORM_E (256));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BITMAP_TRANSFORM_F (0));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, SAVE_CONTEXT ());

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_RGB (219,180,150));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_A (220));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BEGIN (EDGE_STRIP_A));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, VERTEX2F (0, FT_DispHeight * 16));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, VERTEX2F (FT_DispWidth * 16, FT_DispHeight * 16));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_A (255));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, RESTORE_CONTEXT ());

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_RGB (0,0,0));

// INFORMAZZJONI

Ft_Gpu_CoCmd_Text (phost, FT_DispWidth / 2,20,28, OPT_CENTERX | OPT_CENTERY, info [0]);

Ft_Gpu_CoCmd_Text (phost, FT_DispWidth / 2,60,26, OPT_CENTERX | OPT_CENTERY, info [1]);

Ft_Gpu_CoCmd_Text (phost, FT_DispWidth / 2,90,26, OPT_CENTERX | OPT_CENTERY, info [2]);

Ft_Gpu_CoCmd_Text (phost, FT_DispWidth / 2,120,26, OPT_CENTERX | OPT_CENTERY, info [3]);

Ft_Gpu_CoCmd_Text (phost, FT_DispWidth / 2, FT_DispHeight-30,26, OPT_CENTERX | OPT_CENTERY, "Ikklikkja biex tilgħab");

jekk (sk! = 'P')

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_RGB (255,255,255));

inkella

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_RGB (100,100,100));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BEGIN (FTPOINTS));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, POINT_SIZE (20 * 16));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, TAG ('P'));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, VERTEX2F ((FT_DispWidth / 2) * 16, (FT_DispHeight-60) * 16));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, COLOR_RGB (180,35,35));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, BEGIN (BITMAPS));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, VERTEX2II ((FT_DispWidth / 2) -14, (FT_DispHeight-75), 14,4));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, DISPLAY ());

Ft_Gpu_CoCmd_Swap (phost);

Ft_App_Flush_Co_Buffer (phost);

Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty (phost);

} filwaqt (Read_Keys () = 'P');

Ft_Play_Sound (0x50,255,0xc0);

}

#definiti PAJJIŻI 12


char * country [] = {"Indja", "Singapor", "New Zealand", "Ġappun", "Danimarka", "Ċina", "Awstralja", "Belġju", "Baħrejn", "Italja", "Norveġja" "," Il-Ġermanja "};


typedef struct

{

ft_uint8_t ghr;

ft_uint8_t gmin;

ft_uint8_t arith;

} t_gmtprp;


t_gmtprp gmt_prp [12] = {{5,30, '+'}, {8,0, '+'}, {12,45, '+'}, {9,0, '+'}, {4, 0, '+'}, {8,0, '+'}, {10,0, '+'}, {1,0, '+'}, {3,0, '+'}, {1, 0, '+'}, {1,0, '+'}, {1,0, '+'}};

struct statiku {

dragprev qasir iffirmat;

int vel; veloċità //

bażi twila; // screen x jikkoordina, f'1 / 16ths pixel

limitu twil;

scroller;

struct

{

Siegħa ft_uint8_t;

ft_uint16_t Mins;

ft_uint16_t Secs;

ft_uint16_t mSecs;

} ist, utc;

statiku ft_void_t scroller_init (limitu ta 'ft_uint32_t)

{

scroller.dragprev = -32768;

scroller.vel = 0; veloċità //

scroller.base = 0; // screen x jikkoordina, f'1 / 16ths pixel

scroller.limit = limitu;

}

statiku ft_void_t scroller_run ()

{

bidla ft_int32_t;


qasir iffirmat sx = Ft_Gpu_Hal_Rd16 (phost, REG_TOUCH_SCREEN_XY + 2);


jekk ((sx! = -32768) & (scroller.dragprev! = -32768))

{

scroller.vel = (scroller.dragprev - sx) <>

}

inkella

{

bidla = max (1, abs (scroller.vel) >> 5);

jekk (scroller.vel <>

scroller.vel + = bidla;

jekk (scroller.vel> 0)

scroller.vel - = bidla;

}

scroller.dragprev = sx;

scroller.base + = scroller.vel;

scroller.base = max (0, min (scroller.base, scroller.limit));

}

ft_uint8_t statiku clk_adj = 0;

ft_uint16_t statiku min_val;

ft_uint8_t temp [7];

#ifdef ARDUINO_PLATFORM

byte decToBcd (byte val)

{

return ((val / 10 * 16) + (val% 10));

}

// Ikkonverti deċimali kkodifikata binarja għal numri deċimali normali

byte bcdToDec (byte val)

{

return ((val / 16 * 10) + (val% 16));

}

null Rtc_puts ()

{

temp [0] = 0x80 | ist.Secs;

temp [1] = decToBcd (ist.Mins);

temp [2] = decToBcd (ist.Hrs);

hal_rtc_i2c_write (0, (ft_uint8_t *) & temp, 7);

}

// Jiġi d-data u l-ħin mid-ds1307

null Rtc_gets ()

{

hal_rtc_i2c_read (0, (ft_uint8_t *) & temp, 3);

temp [0] & = 0x7f;

temp [1] & = 0x7f;

temp [2] & = 0x7f;

ist.Hrs = bcdToDec (temp [2]);

ist.Mins = bcdToDec (temp [1]);

ist.Secs = bcdToDec (temp [0]);

}

#endif

statiku ft_uint16_t Get_TagRotary_Value (ft_uint16_t Tagval, medda ft_uint16_t, ft_uint16_t max_rotation, ft_uint16_t ct) // -180 għal 90

{

ft_int32_t trackval = 0;

statiku ft_int16_t thcurr = 0, prevth = 0, adj = 0;

statiku ft_int32_t adj_val = 0;

retval statiku ft_uint16_t = 0;

trackval = Ft_Gpu_Hal_Rd32 (phost, REG_TRACKER);

jekk (trackval)

{

thcurr = (trackval >> 16);

jekk (adj == Tagval)

{

adj_val + = (ft_int16_t) (thcurr - prevth);

jekk (adj_val <>

adj_val + = (max_rotation * 65536L);

if (adj_val> = (max_rotation * 65536L))

adj_val - = (max_rotation * 65536L);

retval = (adj_val / (65536L / firxa));

}

prevth = thcurr;

adj = trackval & 0xff;

clk_adj = 0;

}

inkella

{

jekk (adj! = 0) clk_adj = 1;

inkella retval = ct;

adj_val = ((ct / 60) * 65536L) + ((ct% 60) * (65536L / firxa));

adj = 0;

}

ritval tar-ritorn;

}

statiku ft_uint8_t temp_mins = 0, temp_secs = 0, temp_Hrs;

#if definit (MSVC_PLATFORM) || definita (MSVC_FT800EMU)

SYSTEMTIME str_t;

#endif

null vojt (ft_uint8_t isem)

{

ft_uint8_t statiku temp_time = 0;

char hrs_t [2], min_t [2], * temp;

ft_uint16_t statiku temp_m = 0, Hrs = 0;

statiku ft_uint16_t temp_msecs = 0, temp_secs = 0;

ft_uint32_t t;

ft_int32_t Minuti;

Mins = gmt_prp [isem] .gmin;

Hrs = gmt_prp [isem] .ghr;

Mins = Mins + (Hrs * 60);

jekk (gmt_prp [isem] .arith == '+')

Mins = min_val + Mins;

jekk (gmt_prp [isem] .arith == '-')

{

Mins = min_val-Mins;

jekk (Mins <>

Mins = 720-Mins;

}

t = ft_millis ();

t = t% 1000L;

utc.Hrs = (Mins / 60)% 12;

utc.Mins = (Mins)% 60;

#if definit (MSVC_PLATFORM) || definita (MSVC_FT800EMU)

GetLocalTime (& str_t);

ist.Secs = str_t.wSecond;

#endif

jekk (temp_mins! = str_t.wMinute)

{

ist.Mins = ist.Mins + (str_t.wMinute-temp_mins);

temp_mins = str_t.wMinute;

}

jekk (temp_Hrs! = (str_t.wHour-8))

{

ist.Hrs = ist.Hrs + ((str_t.wHour-8) -temp_Hrs);

temp_Hrs = str_t.wHour-8;

}


jekk (ist.Secs! = temp_secs)

{

temp_secs = ist.Secs;

temp_msecs = 1000L-t;

}

utc.mSecs = (t + temp_msecs)% 1000L;

utc.Secs = ist.Secs;

jekk (clk_adj)

{

clk_adj = 0;

ist.Mins = min_val% 60;

ist.Hrs = (min_val / 60)% 12;

}

}

ft_void_t Arloġġi (ft_uint8_t clksize, għażliet ft_uint8_t)

{

ft_uint8_t

clk_s = clksize / 10, per_f, n_f, isem, Tag;


ft_uint16_t dx = (clk_s * 2) + (2 * clksize),

dy = (FT_DispHeight / 2) + clksize + 10,

temp_m, Hrs;

ft_uint32_t t;


ft_uint8_t col = FT_DispWidth / dx;

ft_int16_t Ox, Oy, sx, drag = 0, prev = 0, dragth = 0, i, cts = 0, th, pv;

binarju ft_int32_t, Mins;

per_f = col;

n_f = (PAJJIŻI) / per_f;

Oy = (FT_DispHeight / 2);

scroller_init (16 * (PAJJIŻI * (dx) -FT_DispWidth));

#if definit (MSVC_PLATFORM) || definita (MSVC_FT800EMU)

GetLocalTime (& str_t);

ist.Hrs = str_t.wHour-8; // għal Signapore

ist.Mins = str_t.wMinute;

ist.Secs = str_t.wSecond;

temp_mins = ist.Mins;

temp_secs = ist.Secs;

temp_Hrs = ist.Hrs;

#else

Rtc_gets ();

#endif

tagħmel

{

Tag = Ft_Gpu_Hal_Rd8 (phost, REG_TOUCH_TAG);

temp_m = (ist.Mins + (ist.Hrs * 60))% 720L;

min_val = Get_TagRotary_Value (Tag, 60,12, temp_m);


jekk ((Ft_Gpu_Hal_Rd32 (phost, REG_TRACKER) & 0xff) == 0)

{

scroller_run ();

drag = scroller.base >> 4;

cts = drag / dx;

dragth = drag% dx;

} inkella

{

scroller.vel = 0;

}

Ft_Gpu_CoCmd_Dlstart (phost);

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, CLEAR (1,1,1));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, TAG_MASK (1));

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, TAG (0));

Ft_Gpu_CoCmd_Gradient (phost, 0, 135, 0x000000, 0, 272, 0x605040);

għal (i = -1; i <(per_f +="" 2);="" i="">

{

Ox = (clksize + clk_s) + (dx * i);

Ox- = dragth;

name = (PAJJIŻI + i + cts)% PAJJIŻI;

tajmer (isem);

if (Tag == isem + 1) Ft_Gpu_CoCmd_BgColor (phost, 0x4040a0); inkella

Ft_Gpu_CoCmd_BgColor (phost, 0x101040);

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, TAG (isem + 1));

Ft_Gpu_CoCmd_Clock (phost, Ox, FT_DispHeight / 2, clksize, 0, utc.Hrs, utc.Mins, utc.Secs, utc.mSecs);

Ft_Gpu_CoCmd_Track (phost, Ox, FT_DispHeight / 2,1,1, isem + 1);

}

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, TAG_MASK (0));

għal (i = -1; i <(per_f +="" 2);="" i="">

{

Ox = (clksize + clk_s) + (dx * i);

Ox- = dragth;

name = (PAJJIŻI + i + cts)% PAJJIŻI;

Ft_Gpu_CoCmd_Text (phost, Ox, dy, 29, OPT_CENTERX, pajjiż [isem]);

}

Ft_App_WrCoCmd_Buffer (phost, DISPLAY ());

Ft_Gpu_CoCmd_Swap (phost);

Ft_App_Flush_Co_Buffer (phost);

Ft_Gpu_Hal_WaitCmdfifo_empty (phost);

#if definit FT_801_ENABLE

Ft_Gpu_Hal_Sleep (30);

#endif

} filwaqt li (1);

}

#ifdef MSVC_PLATFORM

/ * Il-punt tad-dħul prinċipali * /

ft_int32_t prinċipali (ft_int32_t argc, ft_char8_t * argv [])

#endif

#if definit (ARDUINO_PLATFORM) || definita (MSVC_FT800EMU)

setup ft_void_t ()

#endif

{

Ft_Gpu_HalInit_t halinit;

halinit.TotalChannelNum = 1;


Ft_Gpu_Hal_Init (& halinit);

host.hal_config.channel_no = 0;

#ifdef MSVC_PLATFORM_SPI

host.hal_config.spi_clockrate_khz = 12000; // f'kHz

#endif

#ifdef ARDUINO_PLATFORM_SPI

host.hal_config.spi_clockrate_khz = 4000; // f'kHz

#endif

Ft_Gpu_Hal_Open (& host);

phost = & ospitanti;

Ft_BootupConfig ();


printf ("reg_touch_rz = 0x% x", Ft_Gpu_Hal_Rd16 (phost, REG_TOUCH_RZ));

printf ("reg_touch_rzthresh = 0x% x", Ft_Gpu_Hal_Rd32 (phost, REG_TOUCH_RZTHRESH));

printf ("reg_touch_tag_xy = 0x% x", Ft_Gpu_Hal_Rd32 (phost, REG_TOUCH_TAG_XY));

printf ("reg_touch_tag = 0x% x", Ft_Gpu_Hal_Rd32 (phost, REG_TOUCH_TAG));/ * Mhux obbligatorju li l-iskrin jitneħħa hawnhekk * /

Ft_Gpu_Hal_WrMem (phost, RAM_DL, (ft_uint8_t *) FT_DLCODE_BOOTUP, sizeof (FT_DLCODE_BOOTUP));

Ft_Gpu_Hal_Wr8 (phost, REG_DLSWAP, DLSWAP_FRAME);

Ft_Gpu_Hal_Sleep (1000); // Uri l-iskrin tal-bidu.


home_setup ();

Info ();

Arloġġi (80,0);

/ * Agħlaq il-manki kollha miftuħa * /

Ft_Gpu_Hal_Close (phost);

Ft_Gpu_Hal_DeInit ();

#ifdef MSVC_PLATFORM

ritorn 0;

#endif

}

loop null ()

{

}/ * Xejn aktar minn dan * /